O TTTF

Nasz portal ma być katalizatorem współpracy między Think Tankami w Trójmorzu. Dzięki projektowi w Narodowego Instytutu Wolności uruchomiliśmy ten portal którym rozrasta się w szybkim tempie. Raport i cały okres trwania projektu skłonił nas do powołania nowej fundacji która będzie rzecznikiem inicjatywy Trójmorza oraz jednym z rzeczników współpracy Środkowo- Europejskiej. Koniecznym staje się realizacje modelu współpracy. Zamieszczony raport jasno wskazuje na konieczne działania w zakresie Trójmorza. Liczymy że nasz portal i nowa fundacja przyczynią się do realizacji współpracy w naszym regionie. Liczymy również na Państwa. Jesteśmy w pełni otwarci na współpracę. Zapraszamy do kontaktu.