Inicjatywa Trójmorza jako droga do budowania potencjału politycznego i gospodarczego regionu

Autor: Tomasz Pysiak

Ważnym aspektem na który wpłynęły działania zmierzające do realizacji idei Trójmorza jest budowa potencjału politycznego, gospodarczego i społecznego. Działanie wspólnotowe może, i przynosi rezultaty, w postaci silnego impulsu rozwojowego. Synergia działania może stać się siłą napędową decyzji politycznych. Zsumowanie kapitału ludzkiego czy też siły gospodarki krajów Trójmorza może nie tylko oddziaływać na region ale również na Europę Zachodnią czy też ogólnie na sytuację na świecie. Potencjał liczby ludności, uczelni, instytutów badawczych może poważnie zmienić rozkład sił w Europie oraz na nowo położyć akcenty zapewniając stabilizację i stając się siłą niwelującą napięcia zarówno wewnątrz wspólnoty jak i poza nią. Zsumowanie potencjałów spowoduje wzrost możliwości decyzyjnych oraz sprawi, że negatywne działania imperialnej Rosji czy też niebezpieczne tendencje w samej Unii Europejskiej jakim jest budowa Superpaństwa zostaną zablokowane.

Wzrost wymiany gospodarczej, wymiana technologii oraz poprawa komunikacji i infrastruktury spowoduje, że, na pierwszy rzut oka słabsze, kraje Wspólnoty Trójmorskiej zaczną się intensywnie rozwijać i bogacić. Istotnie poprawi się też infrastruktura bezpieczeństwa niwelując niebezpieczne działania Rosji. Potencjał ludnościowy, surowcowy i gospodarczy może zaowocować iż kraje Trójmorza zaczną się wzmacniać i bogacić przy zachowaniu swojej suwerenności i tożsamości, co jest niezmiernie ważne by ta inicjatywa miała szanse na przetrwanie.