Dofinansowanie

Projekt finansowany z Budżetu Państwa w ramach Funduszy Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu „Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4”.

Fundusze przeznaczone są na realizację zadania pod tytułem „Utworzenie Struktur Think Tanku”

Wysokość finansowania: 145 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 145 000,00 zł

Opis:

Projekt dotyczy utworzenia struktur Think Tanku mającego na celu wzmocnienie procesów integracyjnych NGO z regionu Trójmorza. Jako cel określono również działanie na rzecz budowy i rozwijaniu współpracy Think Tanków oraz wszystkich środowisk społecznych w Europie Środkowo- Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Trójmorza.