Misja i cele

Misja

Misją TTTF jest działanie na rzecz budowy i rozwijaniu współpracy Think Tanków oraz wszystkich środowisk społecznych w Europie Środkowo- Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem Trójmorza.

Cele

Celem TTTF jest wspieranie organizacji społecznych, gospodarczych, politycznych i innych w ramach Inicjatywy Trójmorza i Współpracy Krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Istotnym celem jest wsparcie integracji i współpracy krajów regionu oraz promowanie budowania struktur organizacyjnych w Europie Środkowo- Wschodniej, tak aby to wszystko tworzyło silny wielowymiarowy organizm o charakterze wspólnotowym, działający w duchu, stylu i modelu Schumana- budowanie jedności, solidarności i pokoju.